Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 02/06/2020

Hướng dẫn sử dụng đăng ký Dịch vụ công

Xem cỡ chữ

1. Nhấp chuột vào banner Đăng ký tài khoản như hình dưới:
20160826-dvc2.jpg
 
2. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký:
20160826-dvc3.jpg
 
3. Nếu tài khoản đại diện cho một tổ chức, tổ chức, cá nhân cần điền thêm thông tin về người liên hệ, chọn Cơ quan chủ quản của DVC tổ chức, cá nhân muốn đăng ký (có thể chọn nhiều dịch vụ thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau bằng cách nhấn nút Thêm, sau đó nhấn nút Đăng ký tài khoản:
 
20160826-dvc4.jpg
 
4. Sau khi đăng ký tài khoản, thông tin của tổ chức, cá nhân sẽ được gửi đến cơ quan chủ quản của dịch vụ công mà tổ chức, cá nhân đăng ký để phê duyệt và kích hoạt tài khoản. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký nhiều dịch vụ công thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau, hệ thống sẽ mặc định gửi thông tin cho cơ quan chủ quản đầu tiên mà tổ chức, cá nhân đăng ký.
 
5. Khi tài khoản được kích hoạt, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được một email thông báo vào tài khoản email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)